ENDUS Limited Uluslararası bir mühendislik işletmesi olmak hedefi ile kurucusu tarafından yönetilen bir şirkettir. Yönetim anlayışında liyakata dayalı bir kurumsallaşma kültürü benimsemiş olan şirketimiz müşterileri ile olan ilişkilerinde ise sürdürülebilirliği önemseyen bir pazarlama stratejisi ile gelişen personel yapısı ile önce iç pazar daha sonra dış pazar hedefleri ile global bir firma olma hedefini birincil öncelik olarak benimsemiştir. Kurulduğumuzdan beri müşterilerimize uzay sistemleri ve hava aracı yapısal gövde mühendisliği, hava aracı elektronik kontrol ve savaş sistemleri, termal yönetim sistemleri mühendisliği, endüstriyel tarafta ölçüm ve analitik sistemleri geliştirmektedir. Müşterileri ile uzun vadeli sürdürülebilir ilişkiler kurmaya ve iş çözümlerine odaklanan, lider bir küresel mühendislik çözümü üreten ve profesyonel hizmet veren bir şirket olma yolunda ilerlemek temel vizyonumuzdur. Bu gayede öncelikli yatırım alanımızın bizi biz yapan insan kaynaklarımızın olduğunun bilincindeyiz.
Temeldeki finansal felsefemiz, sürdürülebilir olmamız için büyümeye yatırım yapmak esastır.
Şirket vizyonumuz ise:
Birey ve toplum birbirini dengeler. Birey yaratır ama kitle yok eder. Sadece bireyler sevebilir ve hayal edebilir. Toplum sevemez ve hayal edemez. Bu sebepten bu topluluktaki her bir çalışanımız farkındadır ki önce birey olmamız gerekir.

Etik değerlere bağlı olmayı ilke edinmiş olan şirketimiz sektörlerinde marka değeri olmayı hedeflemektedir. Güvenilirlik ve şeffaflık ilkelerinden yola çıkarak müşterileriyle uzun vadeli iş ilişkileri geliştirmeyi öncelikli sürdürülebilirlik politikaları arasına koymaktadır.

Kalite Politikamız

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 10002 Müşteri Şikâyetleri Yönetim Sistemi ana teması; “Sistemlerimize ve  altyapılarına ait yapımı, satışı, demo, kurulum, yerinde ve uzaktan teknik destek hizmetleri ile bu faaliyetlere ait  hizmetleri.”ne ait; insan, alt yapı, yazılım, donanım, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde gerekli standartların sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, Kalite ve Müşteri Memnuniyeti yönetimi süreç performansını ölçmek ve sistem güvenilirliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

Bu doğrultuda

Kalite ve Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Politikamız

• Kalite sistem sürekliliği ve iyileştirmeleri ile ilgili çalışmaları planlayıp uygulayarak, kurumsal bir firma olma yolundaki çalışmaların sürekliliğini sağlamak, bunun için gerekli kaynak ve bütçe planlamasını yapmak,
• Uygulama geliştirme teknolojilerimizi ve araştırmalarımızı güncel tutmak, bünyesinde, yeni gelişen teknolojileri takip eden, yaptığı işin gerektirdiği eğitimleri almış yetenekli ve özgüveni yüksek personelin, kuruluş mensubu olmaktan onur duyarak çalıştığı bir kurum olmak,
• Mevzuat, yönetmelik ve şartnamelere uygun, müşteri isteklerini, kalite, güvenilirlik, maliyet ve zaman yönünden en iyi seviyede karşılayacak ürünler geliştirmek ve bu sayede müşteri memnuniyetini sürekli kılarak rekabet gücümüzü artırmak temel politikamızdır.

TR-ENDUS-İş Etiği Kuralları ve Çalışma Prensipleri

TR-ENDUS-Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Etme Politikası