Günümüzde Savunma Sanayiinde elektronik paketleme sistemlerinin verimliliği; maliyet, tasarım ve güvenilirlik üçgeninde şekillenmektedir. Bu noktada  en sistem verimliliğinde paketleme malzemesi anahtar konumunda bulunmaktadır. Bu kapalı kasalar: ısı atım görevinin yanında ısı yüklerini çevresel koşullardan  koruma görevlerini doğrudan ya da dolaylı olarak yüklenir. Bunlardan bazıları : Düşük Basınç (Yükseklik) Yüksek Sıcaklık, Düşük Sıcaklık, Sıcaklık Şoku, Kimyasal Kirlenme, Güneş Radyasyonu (Güneş), Yağmur, Nem, Mantar, Tuz Sis, Kum ve Toz, Patlayıcı Atmosfer, Hızlanma, Titreşim, Şok, Pyroshock, Asidik Atmosfer, Gunfire Shock, Buzlanma / Donma Yağmur, Balistik Şok, Vibro-Akustik / Sıcaklık, Donma / Çözülme, Ray Etkisi, Multi-exiter.