1. Sıcaklık Kontrol Sistemleri

Müşterilerimizin sistemlerindeki soğutma ihtiyaçlarını en kapsamlı şekilde karşılayabilecek, çeşitli özelliklere ve seviyelere sahip soğutma, ısıtma askeri sistemleri geliştiriyoruz. Bu sistemlere başlıca 3 örnek verilebilir. Bunlar, Sıvı Soğutmalı Şasi (Liquid-Cooled Chassis), Soğuk Plakalar (Cold Plates), Isı Eşanjörü (Heat Exchanger)’dür.

a) Liquid-Cooled Chasis

Liquid Flow-Through (LFT) elektronik kasası olarak da bilinen sıvı soğutmalı kasa, kart düzeyinde ısı emici teknolojilerdir. Şasi, yan duvarlara vakumla lehimlenmiş oluklu alüminyum kanatlara sahip alüminyum soğuk plakalardan oluşur. Isı, iletim yoluyla levhadan yan duvarlara sıvıya taşınır. İç kanat, ısı transferi için ek yüzey alanı oluşturur ve performansı optimize etmek için sıvıda türbülans oluşturur.

b) Cold Plates

Soğuk plakalar, sıvı soğutmalı şasinin temelidir ve faz dizili radarları, elektronik karşı önlem bölmelerini, çevresel kontrol ünitelerini ve daha fazlasını soğutmak için kullanılır. Soğuk plaka teknolojileri arasında borulu, düz borulu ve performans kanatçığı bulunur. Vakumla lehimlenmiş performans kanadı, uçaklarda en sık bulunan soğuk plaka teknolojisidir. Performans kanatlı soğuk plakalar, en yaygın olanları vakumla lehimlenmiş olan iç kanatçık ile metalurjik olarak birbirine bağlanmış iki plakadan oluşur.

c) Heat Exchanger

Isı eşanjörleri genellikle hidrolik yağı, motor yağı ve EGW'yi ram hava giriş sistemi veya bir fan ile ram havası ile soğutmak için kullanılır. Ram havası ayrıca ısı emici olarak bir etilen glikol solüsyonu veya PAO ile değiştirilebilir. Örneğin, PAO bazen yangın tehlikelerini azaltmak için yakıt tanklarını inertlemek için gaz halindeki nitrojeni (GN2) soğutmak için ara soğutucu uygulamalarında kullanılır.

2. Akışkan Kontrol Sistemleri

Akışkan akışını ve girişini yönetmek, karmaşık sistemleri optimize etmenin ve korumanın kritik bir parçasıdır. Müşterilerimizin sistemlerindeki akışkan kontrolü ihtiyaçlarını en kapsamlı şekilde karşılayabilecek, çeşitli özelliklere ve seviyelere sahip akışkan kontrol sistemleri geliştiriyoruz. Hava ve sıvı gibi sıvıları kontrol etmek için çeşitli teknolojileri kullanarak, ürünlerin zorlu ortamlarda daha uzun süre dayanmasına yardımcı oluyoruz.

3. Ekipman R&D

Müşterilerimizin sistem gereksinimlerine göre gerekli ekipmanları ve alt sistemleri geliştiriyoruz. Bu sistemlere başlıca 4 örnek verilebilir. Bunlar, Çevresel Kontrol Sistemleri, Boşaltma Hava Sistemi (Pnömatik Sistem), Hava Kaçağı Tespit Sistemleri, İklimlendirme Sistemleri’dir.

a) Environmental Control Systems

Çevresel Kontrol Sistemleri, kokpit (uçuş güvertesi), kabin ve iç bölmeleri içeren hava taşıtının basınçlı kabına sıcaklığı, basıncı ve hava akışını kontrol eder.

b) The Bleed Air System

Pnömatik Sistem olarak da bilinen Boşaltma Hava Sistemi, motorlardan gelen havanın basıncını ve sıcaklığını sırasıyla 45 PSIG ve 200oC değerlerine ayarlarken, alt tüketicilerin ihtiyaç duyduğu havayı sağlar. Sistem ayrıca havasının alınacağı motor portunu da seçer.

c) The Bleed Air Leak Detection

Sızan hava kaçağı bir yangın riskidir, örn. maks. yakıtın kendiliğinden tutuşmasını önlemek için izin verilen yüzey sıcaklığı, FAA AC 25.981-C'ye göre 204oC'dir. Sızıntı sızıntısı ayrıca alüminyum ve özellikle kompozit birincil yapı için bir risktir. Sızıntı tespiti, termal anahtarlar (bölgesel sensörler) veya hava tahliye kanalları boyunca yönlendirilen sürekli elemanlar aracılığıyla gereklidir.

d) The Air Conditioning System

Klima Sistemi (ACS), Tahliye Hava Sisteminden gelen taze havayı şartlandırır. Ayrıca kokpite ve kabin bölgelerine istenen kütle debisini sağlar. Şartlandırma, sıcaklığın düzenlenmesi ve nemin uzaklaştırılması anlamına gelir. Sistem, kabin havasının bir kısmını yeniden sirküle etme olanağını mümkün kılar.