Fark basınç yöntemi ile akış ölçüm metodu, ana prensip temellerini  Daniel Bernoulli'den almıştır. Daha sonra Leonard Euler ile daha da türevlendirilmiştir.  Sürtünmesiz kanalda ilerleyen  akışın hızında  gerçekleşen bir artış  aynı anda ya basınçta ya da akışkanın potansiyel enerjisinde azalmaya neden olması Bernoulli ilkesinin ana gövdesini oluşturur. Bunu da basitçe ifade etmek gerekirse: Sabit bir akışta, bir akış çizgisi boyunca bir akışkan içindeki tüm enerji biçimlerinin toplamının, bu akım çizgisi üzerindeki tüm noktalarda aynı olduğunu belirtir. Bu, kinetik enerjinin, potansiyel enerjinin ve iç enerjinin toplamının sabit kalmasını gerektirir. Günümüzde ise ASME ve ISO standartları ile standardize edilmiştir.  ENDUS, diferansiyel basınç (DP) akış elemanlarının tasarımı ve üretiminde önemli bir know-how kazanmıştır. Şirketimiz müşterilerine, orifis plakaları, orifis flanşları ve sayaç çalıştırma tertibatları, kompakt orifis akış ölçerler, kısıtlanmış orifisler, boğaz nozul dahil akış nozülleri, venturi tüpleri ve pitot tüpleri dahil olmak üzere eksiksiz bir DP Akış Elemanı yelpazesi sunar. Akış elemanlarının yanı sıra ENDUS, termoveller ve özel boru bağlantı parçaları ve proses enstürmantasyonu için gerekli Multivariable Transmitter, Sıcaklık Transmitterleri, Basınç Transmitteri dahil tüm ekipmanları müşterilerine sunar. Akış elemanlarının tasarımı, DIN EN ISO 5167, ASME MFC-3M ve PTC 19.5, API ve AGA standartlarının en son sürümleri de dahil olmak üzere tüm ana standartlara göre yapılabilir ve bir uygunluk sertifikası ile sağlayabiliriz.