Karbondioksit İzotop Analizörü - Yüksek CO2'ye Genel Bakış

Karbonat minerallerinin kararlı izotop bileşimi, paleookşinografi uygulamaları için okyanustaki karbonatların ölçümlerine odaklanan ilk araştırmalarla on yıllardır ilgi çekicidir. Karbonatların kararlı izotop çalışmaları, yer ve çevre bilimlerinde sıvı-kaya reaksiyonunun ve jeosfer-hidrosfer-atmosfer etkileşimlerinin rolünü araştırmak için yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Bugüne kadar, geleneksel analizler, CO2 üretmek için bir karbonat numunesinin asitleştirilmesini ve ardından IRMS ile ölçümleri içermektedir. Etkili olmakla birlikte, IRMS eğitimli bir operatör gerektirir, pahalıdır ve sahada gerçekleştirilemez.

LGR’nin yeni "Karbondioksit İzotop Analizörü - Yüksek CO2", araştırmacıların izotopik karbondioksiti yüksek seviyelerde CO2 içeren numunelerden ölçerken ihtiyaç duydukları birçok özelliği sağlar:

• Ultra düşük sapma ve yüksek hassasiyet

• CO2'de δ13C ve δ18O'nun yanı sıra CO2'yi% 2'den% 100'e kadar ölçebilme yeteneği

• Asitlenmiş karbonatları analiz etme yeteneği

• Nefesi analiz etme yeteneği (insan, fare)

• Hızlı cevap

Yeni Analizör, izotopik karbondioksitin etkili ölçümleri için tüm ihtiyaçları karşılar, bunlara şunlar dahildir: (1) çok çeşitli mol fraksiyonları üzerinde doğru ölçümler, (2) yüksek hassasiyet, (3) karıştırma oranları olsa bile güvenilir değerleri raporlama yeteneği hızla değişen, (4) taşınabilirlik (düşük güç), (5) kullanıcı dostu arayüz, (6) düşük kayma / yüksek kararlılık. Buna ek olarak, birçok katma değerli seçeneğin mevcudiyeti, ünitenin yeteneklerini ayrı numuneleri (örneğin, torbalar veya şişelerde toplanan) içerecek ve birden çok giriş kaynağını otomatik olarak kullanacak şekilde genişletir.

Analizör, LGR’nin dördüncü nesil boşlukla geliştirilmiş bir absorpsiyon tekniği olan patentli Eksen dışı ICOS teknolojisini kullanır. Eksen dışı ICOS, mekanik ve termal olarak daha sağlam olması, çok daha kısa ölçüm süresine sahip olması ve pahalı ve güç tüketen yardımcı bileşenler gerektirmemesi gibi geleneksel Boşluk Çevrilmiş Spektroskopi (CRDS) tekniklerine göre birçok avantaja sahiptir. Sonuç olarak, LGR cihazları eşsiz performans, dayanıklılık ve kullanım kolaylığı sağlar.