Ticari ve endüstriyel uygulamalarda seviye ye ölçümü, proses için çok kritik bir öneme sahiptir. Proses tanklarından, yüksek basınçlı kazanlara, tahıl silolarından, açık akıntılara kadar en zorlu seviye uygulamalarına kadar kanıtlanmış teknolojileri sunuyoruz. Dünya genelinde en eksiksiz seviye ölçümü ürün yelpazesine sahibiz. Eğer bir uygulamada temassız bir seviye ölçümü gerekiyorsa çok yüksek basınçlı manyetik seviye göstergeleri, ultrasonik seviye transmitteri ve temazsız lazer yöntemlerimiz yeterli teknolojiye sahiptir. Kara ve açık deniz petrol ve gaz tesislerinin sondaj ve araştırma endüstrisinde en zorlu seviye ölçüm proseslerinin görüldüğü uygulamalardır. Örneğin yüksek basınç seperatörleri aynı tank içerisinde iki farklı akışkanın olduğu, yağın su üzerinde yüzdüğü durumlar. Petrol ve gaz tesislerinin işleyişini durdurmadan her iki akışkan seviyesinin sürekli ölçülmesi gerekir. Bu ölçümü gerçekleştirmek için arayüz ölçüm yeteneğine sahip bir teknoloji gerekmektedir. Bir başka taraftan günümüzdeki global kimya endüstrisinde proses optimizasyonu ve atıkların azaltılması çok önem kazanmıştır. Sürekli ve noktasal seviye ölçüm enstrümanları dünya genelindeki kimyasal üreticileri için gerekli hassasiyet ve güvenirliliği sağlamaktadır. Radar ve magnetostriktiflerden temassız ultrasonik ve lazer teknolojisine kadar en zorlu uygulamalar için ENDUS çözüm seçenekleri sunabilmektedir. Tehlikeli rafineri sektörü ortamında ise  tesis operatörleri yüksek ve basınç uygulamalarını yönetebilmek için güvenilir seviye ölçüm çözümlerine ihtiyaç duymaktadır. Rafinerilerde operasyonun doğası gereği bulunan tehlikeler sebebiyle enstrümantasyon dizaynında "Safety Instrumented Systems" (SIS) güvenliği ve güvenirliliği sağlamak için ideal sistemlerdir. ENDUS,  IEC 61508 güvenlik standarlarına uyumlu sertifikalı kılavuzlu radar ve magnetostriktif seviye transmiterleri sunmaktadır.
A75 RF
AT100
AT200, AT200VP
KM26
LLT100
LS Series Mechanical Level Switch
LWT300 series
MW05
PS45
RS85
ST95 Specialty Level Instrument