Reid buhar basınçları (RVP'ler), özellikle ham petrolün bir işleme tesisine ulaşmadan önce tanker veya kamyonla nakledileceği durumlarda ham petrol alıcıları tarafından belirtilir. Alıcılar, hava koşullarından dolayı kaybolacak olan sıvıdaki hafif bileşenler için ödeme yapmamaları için düşük RVP'ler belirtirler.

RVP, benzinlerin ve ham yağların uçuculuğunu karakterize etmek için kullanılır. Bir karışımın RVP'si, American Society for Testing Materials tarafından 100 °F'de (37.8 °C) standartlaştırılmış bir prosedüre göre deneysel olarak belirlenir. Buhar hacminin sıvı hacmine oranı 4'e 1 olacak şekilde bir kaba bir numune yerleştirilir. Kaptaki 100 °F (37.8 °C) sıcaklıktaki mutlak basınç, karışımın RVP'sidir.

RVP4500 Series